Bước Sơ Chế Để Đăng Ký Nhãn Hiệu Hiệu Quả


Đăng ký nhãn hiệu (Register trademark in Vietnam)
là thủ tục pháp lý mà chủ thể sở hữu nhãn hiệu nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được bảo hộ quyền sở hữu nhãn hiệu của mình.

Khái niệm đăng ký nhãn hiệu

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Nhãn hiệu có thể là từ ngữ, hình ảnh, chữ, dấu hoặc sự kết hợp của các yếu tố đó.

Ý nghĩa của đăng ký nhãn hiệu

Đăng ký nhãn hiệu có ý nghĩa quan trọng đối với chủ sở hữu nhãn hiệu, bao gồm:

 • Bảo vệ quyền sở hữu nhãn hiệu: Đăng ký nhãn hiệu giúp chủ sở hữu nhãn hiệu được pháp luật bảo hộ quyền sở hữu nhãn hiệu của mình, ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền sở hữu nhãn hiệu của người khác.
 • Tạo uy tín cho doanh nghiệp: Nhãn hiệu được bảo hộ giúp doanh nghiệp tạo dựng uy tín, thương hiệu trên thị trường, tăng khả năng cạnh tranh.
 • Nâng cao hiệu quả kinh doanh: Nhãn hiệu được bảo hộ giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kinh doanh, mở rộng thị trường, tăng doanh thu, lợi nhuận.

Lợi ích của đăng ký nhãn hiệu

Đăng ký nhãn hiệu mang lại nhiều lợi ích cho chủ sở hữu nhãn hiệu, bao gồm:

 • Được độc quyền sử dụng nhãn hiệu: Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, chủ sở hữu nhãn hiệu có quyền độc quyền sử dụng nhãn hiệu đó trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
 • Bảo vệ quyền lợi trước pháp luật: Chủ sở hữu nhãn hiệu được pháp luật bảo hộ quyền sở hữu nhãn hiệu của mình trước các hành vi xâm phạm quyền sở hữu nhãn hiệu của người khác.
 • Tăng khả năng cạnh tranh: Nhãn hiệu được bảo hộ giúp doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, tạo dựng uy tín, thương hiệu.
 • Nâng cao hiệu quả kinh doanh: Nhãn hiệu được bảo hộ giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kinh doanh, mở rộng thị trường, tăng doanh thu, lợi nhuận.

Các bước đăng ký nhãn hiệu

Để đăng ký nhãn hiệu, chủ sở hữu nhãn hiệu cần thực hiện các bước sau:

 1. Chuẩn bị hồ sơ đăng ký nhãn hiệu: Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu bao gồm các giấy tờ sau:
  • Giấy đề nghị đăng ký nhãn hiệu
  • Mẫu nhãn hiệu
  • Giấy ủy quyền (nếu có)
 2. Nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu: Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu được nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ hoặc Văn phòng đại diện của Cục Sở hữu trí tuệ tại địa phương.
 3. Thẩm định hồ sơ đăng ký nhãn hiệu: Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ đăng ký nhãn hiệu trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
 4. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: Nếu hồ sơ đăng ký nhãn hiệu đáp ứng các điều kiện theo quy định, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho chủ sở hữu nhãn hiệu trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn thẩm định hồ sơ đăng ký nhãn hiệu.

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu bao gồm các giấy tờ sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký nhãn hiệu: Giấy đề nghị đăng ký nhãn hiệu là văn bản do chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc đại diện hợp pháp của chủ sở hữu nhãn hiệu lập, trong đó thể hiện các thông tin cơ bản về nhãn hiệu và chủ sở hữu nhãn hiệu.
 • Mẫu nhãn hiệu: Mẫu nhãn hiệu là bản sao của nhãn hiệu được thể hiện trên giấy, bản vẽ hoặc vật thể hữu hình khác.
 • Giấy ủy quyền (nếu có): Giấy ủy quyền là văn bản do chủ sở hữu nhãn hiệu lập, trong đó ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu thay mình.

Lệ phí đăng ký nhãn hiệu

Lệ phí đăng ký nhãn hiệu được quy định tại Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính. Cụ thể, lệ phí đăng ký nhãn hiệu bao gồm:

 • Lệ phí nộp đơn đăng ký nhãn hiệu: 300.000 đồng/lần
 • Lệ phí thẩm định hình thức hồ sơ đăng ký nhãn hiệu: 300.0